top of page

Vilkår for bruk

Våre vilkår for bruk og kjøp av vårt nettsted. 
1. Introduksjon
Disse vilkårene angir vilkårene mellom deg kunden/besøkende, og selger Djesa Belle Halstad, Ammerudhellinga 66, 0959 Oslo, Norge, djesabelle@gmail.com, Org nr. 990123632 og regulerer bruken av vårt nettsted og våre nedlastbare ressurser både gratis og betalt. Ved å bruke av vårt nettsted, og/eller kjøpe og laste ned våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene. 
Om du ikke er enig i disse vilkårene, anbefaler vi at du ikke bruker dette nettstedet, eller kjøper eller laster ned våre produkter. 

2. Lisens og bruk
Kjøp og nedlasting av våre produkter gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-underlisensiert, og ikke-overførbar lisens til å laste ned og få tilgang til det aktuelle produktet med det formål å bruke til eget personlig bruk og referanse. Du godtar at du ikke under noen omstendigheter skal bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet en nevnte formål. 
For å unngå tvil, skal du ikke kopiere, selge, videredele, videresende, leie ut, dele eller på annen måte distribuere noen av våre produkter (både gratis og betalt), enten endret eller ikke, videre til en tredjepart. Du samtykker også til å ikke bruke vårt innhold og produkter på en måte som kan være skadelig for oss eller vårt omdømme. 

3. Intellektuell Eiendom
Produktene og innholdet, enten endre eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være vår eksklusive eiendom. Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter, enten produktet har blitt endret eller ikke, skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller opphavsrett til produktet eller innhold. 

4. Refusjoner & Kjøpsbetingelser
På grunn av den digitale leveransen og elektroniske karakteren av våre produkter, er ikke disse produktene omfattet av forbrukerkjøpsloven. 
Eventuelle refusjoner skal derfor skje etter vår egen vurdering. Du samtykker til at eventuelle betalinger du foretar deg for noen av våre produkter er absolutt endelige. 
Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser fra tid til annen.

5. Garanti & ansvar
Vi gjør vårt ytterste for å sikre at produktene våre er nøyaktige, autoritative og passer for bruk av våre kunder. Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til produktet, og vi gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av produktet, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert uten begrensning noen garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.  Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene. 
Videre skal vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen part for følgeskader, indirekte, spesielle eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, forretningsmessige eller forventede fordeler, enten de oppstår under erstatning, kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte uansett forutsett eller ikke , rimelig forutsigbar eller informert om muligheten for slike skader.

6. Generelt
Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss for levering av nedlastbare digitale produkter, og skal erstatte eventuelle tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte. Svikt fra oss med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene og betingelsene, skal ikke anses som et avkall på noen eller flere rettigheter eller operere for å hindre utøvelse eller håndhevelse av dem til enhver tid deretter som en avkall på en annen eller utgjør en vedvarende avkall. Du samtykker i at monetære skader ikke kan være et tilstrekkelig middel for skaden som kan påløpe oss på grunn av ditt brudd på disse vilkårene, og derfor har vi rett til å søke ytterligere kompensasjon for å håndheve forpliktelsene her. Ikke-gjennomførbarheten av en enkelt bestemmelse innenfor disse vilkårene vil ikke påvirke noen annen bestemmelse. Disse vilkårene og betingelsene og din aksept av det og vårt forhold til deg skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og og ethvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene eller vårt forhold til deg

7. Betaling 

Når du kjøper et av våre produkt betaler du via en av våre betalingsløsninger og får umiddelbart tilgang til produktet gjennom en link til nedlasting. 

8. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

bottom of page